Office hours

Sun - Thu: 9:30 am - 5:30 pm

Fri: 9:30 am - 3:00 pm

चौथो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलनमा उत्कृष्ट लघुउद्यमी : श्री रेणुका साकी ( पामे शाखा,कास्की)

चौथो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलनमा उत्कृष्ट लघुउद्यमी : श्री रेणुका साकी ( पामे शाखा,कास्की)

स्वावलम्वन विकास केन्द्र बाट मिति २०८० फागुन ५ र ६ गते काठमाडौंमा आयोजना गरीएको चौथो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलनमा माननिय श्री भगवती चौधरी ज्यूको हातबाट उत्कृष्ट लघुउद्यमीको सम्मान पत्र ग्रहण गर्दै शाखा कार्यालय पामेकी सफल उद्यमी सदस्य : श्री रेणुका सार्की

Notice
Career
Check Mail
Staff Login
Back To Top