Office hours

Sun - Thu: 9:30 am - 5:30 pm

Fri: 9:30 am - 3:00 pm

Saving Products

बचतको प्रकार व्याज दर
अनिवार्य बचत ७.५% 
व्यक्तिगत बचत ७.५% 
सुनौलो भविष्य बचत ७.५% 
बाल बचत  ७.५% 
व्यवसायिक बचत ७.५% 
सुरक्षित भविष्य बचत  ७.५% 

 

Notice
Career
Check Mail
Staff Login
Back To Top