Office hours

Sun - Thu: 9:30 am - 5:30 pm

Fri: 9:30 am - 3:00 pm

Saving Products

बचतको प्रकार व्याज दर बचत रकम  
अनिवार्य बचत ४%  ५० मात्र
व्यक्तिगत बचत ५%  ५० मात्र
सुनाैलाे भविष्य बचत  ५%   २००
बाल बचत ६%  १००
केन्द्र बचत  ५ %   ५
कालिका सुरकक्षित भविष्य बचत  ६ %   ५०००
कालिका व्यवसायिक बचत  ५%   ५०
पर्व बचत  ५%  ५००
परियाेजना बचत ५ %   कर्जा लगानीकाे ५ प्रतिशत हुनुपर्ने
जेष्ठ नागरिक बचत  ४%   २००

 

Notice
Career
Check Mail
Staff Login
Back To Top