कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १ दिने दैनिक कार्यक्रम सञ्चालन पद्धति सम्वन्धी सिकाई तथा दक्षता अभिवृद्धि तालिम कार्यक्रम मिति २०८०/०५/२५ गते कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय बुद्धचोकमा सम्पन्न भएको छ | कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १ दिने दैनिक कार्यक्रम सञ्चालन पद्धति सम्वन्धी सिकाई तथा दक्षता अभिवृद्धि तालिम कार्यक्रम मिति २०८०/०५/२४ गते कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय बुद्धचोकमा सम्पन्न भएको छ | कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १ दिने दैनिक कार्यक्रम सञ्चालन पद्धति सम्वन्धी सिकाई तथा दक्षता अभिवृद्धि तालिम कार्यक्रम मिति २०८०/०४/२८ गते कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय बुद्धचोकमा सम्पन्न भएको छ | कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १ दिने दैनिक कार्यक्रम सञ्चालन पद्धति सम्वन्धी सिकाई तथा दक्षता अभिवृद्धि तालिम कार्यक्रम मिति २०८०/०४/२४ गते कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय बुद्धचोकमा सम्पन्न भएको छ | RECENT NEWS SHOW RECENT NEWS
Office hours

Sun - Thu: 9:30 am - 5:30 pm

Fri: 9:30 am - 3:00 pm

Branch Network

Bina Kumari Luitel

Bina Kumari Luitel
Branch Manager

[03]-Waling Branch
Waling-8, Syangja

063-440693
9802887103
walingbranch@kalikabank.com.np

Durga Rana

Durga Rana
Branch Manager

[04]-Rampur Branch
Rampur-5, Palpa

075-400141
9802887104
rampurbranch@kalikabank.com.np

Sapana Kumal

Sapana Kumal
Branch Manager

[05]-Hatemalo Chowk Branch
Paiyu- 4, Parbat

067-411023
9802887105
hatemalobranch@kalikabank.com.np

Bhoj Raj Rimal

Bhoj Raj Rimal
Branch Manager

[06]-Chormara Branch
Madhya Bindu-5, Nawalparasi East

078-410078
9802887106
chormarabranch@kalikabank.com.np

Debaka Aryal

Debaka Aryal
Branch Manager

[07]-Pokhara Branch
Pokhara-10, Kaski

061-526066
9802887107
pokharabranch@kalikabank.com.np

Kiran Bhandari

Kiran Bhandari
Branch Manager

[08]-Panchanagar Branch
Bardaghat-9, Nawalparasi West

078-412042
9802887108
panchanagarbranch@kalikabank.com.np

Padma Kumari Gaire

Padma Kumari Gaire
Branch Manager

[09]-Malunga Branch
Galyang-1, Syangja


9802887109
malungabranch@kalikabank.com.np

Archana Basyal

Archana Basyal
Branch Manager

[11]-Madanpokhara Branch
Tansen-9, Palpa

075-412027
9802887111
madanpokharabranch@kalikabank.com.np

Bhanu Priya Sunar

Bhanu Priya Sunar
Branch Manager

[12]-Khaseuli Branch
Ribdikot-3, Palpa

9801864112
9802887112
khasyaulibranch@kalikabank.com.np

Surya Raj Chhetri

Surya Raj Chhetri
Branch Manager

[13]-Karkineta Branch
Phalebas-1, Parbat


9802887113
karkinetabranch@kalikabank.com.np

Shristi K.C.

Shristi K.C.
Branch Manager

[14]-Chapakot Branch
Chapakot-1, Syangja

063-411041
9802887114
chapakotbranch@Kalikabank.com.np

Kanti dambarpal

Kanti dambarpal
Branch Manager

[15]-Bhawanipur Branch
Devdaha-4, Rupendehi

071-577007
9802887115
bhawanipurbranch@kalikabank.com.np

Ganga Sapkota

Ganga Sapkota
Branch Manager

[17]-Gajedi Branch
Kanchan-1, Rupandehi


9802887117
gajedibranch@kalikabank.com.np

Jamuna Bagale

Jamuna Bagale
Branch Manager

[18]-Ghyalchowk Branch
Gandaki-8, Gorkha

010-416086
9802887118
ghyalchowkbranch@kalikabank.com.np

Sabina Phayal

Sabina Phayal
Branch Manager

[19]-Okharbazar Branch
Thaha-1, Makwanpur

057-400067
9802887119
okharbazarbranch@kalikabank.com.np

Mithila Kunwar

Mithila Kunwar
Branch Manager

[21]-Majhimtar Branch
Benighat Rorang-9, Dhadhing


9802887121
majhimtarbranch@kalikabank.com.np

Ashmi Pariyar

Ashmi Pariyar
Branch Manager

[23]-Chhebetar Branch
Gorkha-10, Gorkha

064-43004
9802887123
chhebetarbranch@kalikabank.com.np

Shobha Kumari Baral

Shobha Kumari Baral
Branch Manager

[24]-Handikhola Branch
Manahari-3, Makwanpur


9802887124
handikholabranch@kalikabank.com.np

Suraj Dhungana

Suraj Dhungana
Branch Manager

[25]-Bhimphedii Branch
Bhimphedi-6, Makwanpur

057-410048
9802887125
bhimfedibranch@kalikabank.com.np

Maya Midun

Maya Midun
Branch Manager

[26]-Amuwa Branch
Siyari-7, Rupandehi

071-501067
9802887126
aamuwabranch@kalikabank.com.np

Maina Thapa

Maina Thapa
Branch Manager

[27]-Badhkhola Branch
Putalibazar-3, Syangja

063-423053
9802887127
badhkholabranch@kalikabank.com.np

Bhima Bhattarai

Bhima Bhattarai
Branch Manager

[28]-Paame Branch
Pokhara-24, Kaski


9802887128
paamebranch@kalikabank.com.np

Rishiram Pangeni

Rishiram Pangeni
Branch Manager

[29]-Bhimad Branch
Bhimad-4, Tanahu

065-572450
9802887129
bhimadbranch@kalikabank.com.np

Ubin Sunari

Ubin Sunari
Branch Manager

[30]-Palungtar Branch
Palungtar-4, Gorkha

064-400073
9802887130
palungtarbranch@kalikabank.com.np

Manisha Paudel

Manisha Paudel
Branch Manager

[31]-Daldale Branch
Devchuli-13, Nawalparasi East


9802887131
daldalebranch@kalikabank.com.np

Sujata Gaihre

Sujata Gaihre
Branch Manager

[32]-Girubari Branch
Hupsekot-3, Nawalparasi East

078-590749
9802887132
girubaribranch@kalikabank.com.np

Saroj Neupane

Saroj Neupane
Branch Manager

[33]-Mangalapur Branch
Tilottama-5, Rupandehi


9802887133
mangalapurbranch@kalikabank.com.np

Smriti Pathak

Smriti Pathak
Branch Manager

[34]-Ranibagiya Branch
Sainamaina-1, Rupandehi

071-405234
9802887134
ranibagiyabranch@kalikabank.com.np

Bishnu Kumari Luitel

Bishnu Kumari Luitel
Branch Manager

[35]-Bhairahawa Branch
Siddharthanagar-8, Rupandehi


9802887135
bhairahawabranch@kalikabank.com.np

Mangal Bdr Magar

Mangal Bdr Magar
Branch Manager

[36]-Shisuwa Branch
Pokhara-30, Kaski

061-561554
9802887136
shisuwabranch@kalikabank.com.np

Naina Devi Kandel

Naina Devi Kandel
Branch Manager

[37]-Aryabhanjyang Branch
Baganaskali-3, Palpa

075-402014
9802887137
aryabhanjyangbranch@kalikabank.com.np

Kabita Dotel

Kabita Dotel
Branch Manager

[38]-Aabukhaireni Branch
Aanbu khaireni-3, Tanahu

065-540027
9802887138
abukhairenibranch@kalikabank.com.np

Kalpana Basyal

Kalpana Basyal
Branch Manager

[39]-Yogikuti Branch
Tilottama-3, Rupandehi

071-438178
9802887139
yogikutibranch@kalikabank.com.np

Shanti Aryal

Shanti Aryal
Branch Manager

[40]-Khanikhola Branch
Dhunibenshi-8, Dhadhing

010-401018
9802887140
khanikholabranch@kalikabank.com.np

Krishna Prasad Tiwari

Krishna Prasad Tiwari
Branch Manager

[41]-Helu Branch
Putalibazar-11, Syangja


9802887141
helubranch@kalikabank.com.np

Sarita Neupane

Sarita Neupane
Branch Manager

[42]-Makwanpurgadi Branch
Makwanpurgadi-3, Makwanpur


9802887142
makwanpurgadibranch@kalikabank.com.np

Yogendra Bahadur Malla

Yogendra Bahadur Malla
Branch Manager

[44]-Budar Branch
Jorayal-2, Doti

094-410050
9802887144
budarbranch@kalikabank.com.np

Hasta Bahadur Pun

Hasta Bahadur Pun
Branch Manager

[45]-Birendranagar Branch
Birendranagar-6, Surkhet

083-522565
9802887145
birendranagarbranch@kalikabank.com.np

Harilal Budhathoki

Harilal Budhathoki
Branch Manager

[46]-Bangelakhuri Branch
Bagachour-5, Salyan


9802887146
bangelakhuribranch@kalikabank.com.np

Sundar Ghimire

Sundar Ghimire
Branch Manager

[47]-Sulichaur Branch
Subamabati-4, Rolpa

086-401154
9802887147
sulichaurbranch@kalikabank.com.np

Dipendra Kumar Thapa

Dipendra Kumar Thapa
Branch Manager

[49]-Chitre Bhanjyang
Harinas-4, Syangja


9802887149
chitrebhanjyangbranch@kalikabank.com.np

Tara Dhungana

Tara Dhungana
Branch Manager

[50]-Ghyampesal Branch
Bhimsen-1, Gorkha


9802887150
ghyampesalbranch@kalikabank.com.np

Mohit Thapa

Mohit Thapa
Branch Manager

[51]-Manechauka Branch
Bhanu-11, Tanahu


9802887151
manechaukabranch@kalikabank.com.np

Ranju Baral

Ranju Baral
Branch Manager

[53]-Lahachok Branch
Machhapuchhre-4, Kaski


9802887153
lahachokbranch@kalikabank.com.np

Tara Kumari Sanyasi

Tara Kumari Sanyasi
Branch Manager

[54]-Murali Bhanjyang Branch
Nilkhantha-8, Dhading


9802887154
muralibhanjyangbranch@kalikabank.com.np

Krishna Bahadur Khatri

Krishna Bahadur Khatri
Branch Manager

[55]-Gaidakot Branch
Gaidakot-4, Nawalparasi East

078-502233
9802887155
gaidakotbranch@kalikabank.com.np

Kopila Bk

Kopila Bk
Branch Manager

[56]-Sardi Branch
Binayi Tribeni-4, Nawalparasi East

078-505024
9802887156
sardibranch@kalikabank.com.np

Saraswati Bogati

Saraswati Bogati
Branch Manager

[57]-Sunwal Branch
Sunawal-1, Nawalparasi West


9802887157
sunwalbranch@kalikabank.com.np

Narayan Prasad Bhattarai

Narayan Prasad Bhattarai
Branch Manager

[58]-Lumbini Branch
Lumbini Sanskritik-6, Rupandehi


9802887158
lumbinibranch@kalikabank.com.np

Bhairab Bahadur Singh

Bhairab Bahadur Singh
Branch Manager

[59]-Chhinchu Branch
Bheriganga-12, Surkhet

083-540309
9802887159
chhinchubranch@kalikabank.com.np

Mahendra Bista

Mahendra Bista
Branch Manager

[60]-Sikhar Branch
Sikhar-9, Doti


9802887160
sikharbranch@kalikabank.com.np

Mahesh Joshi

Mahesh Joshi
Branch Manager

[61]-Wayal Branch
K.I. Singh-4, Doti


9802887161
wayalbranch@kalikabank.com.np

Dinesh Bohara

Dinesh Bohara
Branch Manager

[62]-Jugar Branch
Tribeni-5, Rolpa


9802887162
jungarbranch@kalikabank.com.np

Bam Bahadur Malla

Bam Bahadur Malla
Branch Manager

[63]-Amargadi Branch
Amargadhi-4, Dadeldhura

096-420070
9802887163
amargadibranch@kalikabank.com.np

Puja Gaundel

Puja Gaundel
Branch Manager

[64]-Bethanchowk Branch
Bethanchok-2, Kavrepalanchok


9802887164
bethanchowkbranch@kalikabank.com.np

Shyam kumari thapa

Shyam kumari thapa
Branch Manager

[65]-Bhandara Branch
Rapti-1, Chitwan

056-550057
9802887165
bhandarabranch@kalikabank.com.np

Apsara B.K.

Apsara B.K.
Branch Manager

[66]-Wamitaksar Branch
Musikot-7, Gulmi


9802887166
wamitaksarbranch@kalikabank.com.np

Srijana Adhikari

Srijana Adhikari
Branch Manager

[67]-Bangai Branch
Banganga-7, Kapilbastu

076-411164
9802887167
bangaibranch@kalikabank.com.np

Rita Dahal Sharma

Rita Dahal Sharma
Branch Manager

[68]-Hekuli Branch
Dangisharan-4, Dang


9802887168
hekulibranch@kalikabank.com.np

Nirmala Nepali

Nirmala Nepali
Branch Manager

[69]-Baniyabhar Branch
Baijanath-4, Banke


9802887169
baniyabharbranch@kalikabank.com.np

Chetan Bahadur Rana Chhetri

Chetan Bahadur Rana Chhetri
Branch Manager

[70]-Mainapokhar Branch
Badhaiyatal-4, Bardiya

084-401105
9802887170
mainapokharbranch@kalikabank.com.np

Amesh Bogati

Amesh Bogati
Branch Manager

[71]-Pahalmanpur Branch
Ghodaghodi-10, Kailali 


9802887171
pahalmanpurbranch@kalikabank.com.np

Ramesh Upadhayay

Ramesh Upadhayay
Branch Manager

[72]-Attariya Branch
Godawari-5, Kailali


9802887172
attariyabranch@kalikabank.com.np

Sabita Somai

Sabita Somai
Branch Manager

[73]-Mityal Branch
Nisdi-4, Palpa

9802839173
9802887173
mityalbranch@kalikabank.com.np

Sasmita Shrestha

Sasmita Shrestha
Branch Manager

[74]-Kusma Branch
Kusma-1, Parbat


9802887174
kusmabranch@kalikabank.com.np

Jyoti Kumari Nepali

Jyoti Kumari Nepali
Branch Manager

[75]-Falebas Branch
Falebas-5, Parbat

067 -430024
9802887175
falebasbranch@kalikabank.com.np

Sujata Khatri Chokhal

Sujata Khatri Chokhal
Branch Manager

[76]-Bagarphant Branch
Beni-5, Myagdi

069-521216
9802887176
bagarphantbranch@kalikabank.com.np

Gyanumaya Chhetree

Gyanumaya Chhetree
Branch Manager

[77]-Damek Branch
Jaimuni-1, Baglung

068-421123
9802887177
damekbranch@kalikabank.com.np

Prem Prasad Khanal

Prem Prasad Khanal
Branch Manager

[80]-Sajbot Branch
Bhanu-1, Tanahun

065-580394
9802887180
sajbotbranch@kalikabank.com.np

Bindu Pathak

Bindu Pathak
Branch Manager

[81]-Paudidhik Branch
Sundarbazar-1, Lamjung

9801864181
9802887181
paudidhikbranch@kalikabank.com.np

Minmaya Gurung

Minmaya Gurung
Branch Manager

[82]-Damauli Branch
Byas-1, Tanahun

065-562749
9802887182
bhadgaunbranch@kalikabank.com.np

Prabin Sharma

Prabin Sharma
Branch Manager

[83]-Hatiya Branch
Galkot-4, Baglung


9802887183
hatiyabranch@kalikabank.com.np

Santoshi Tiwari

Santoshi Tiwari
Branch Manager

[84]-Santipur Branch
Chandrakot-4, Gulmi

074-420123
9802887184
santipurbranch@kalikabank.com.np

Phulmaya Sirpali

Phulmaya Sirpali
Branch Manager

[85]-Darbang Branch
Malika-4, Myagdi

069420010
9802887185
darbangbranch@kalikabank.com.np

Sabita GT

Sabita GT
Branch Manager

[86]-Burtibang Branch
Dhorpatan-1, Baglung

068410168
9802887186
burtibangbranch@kalikabank.com.np

Krishna Gautam

Krishna Gautam
Branch Manager

[87]-Rukumkot Branch
Sisne-6, Rukum East

088413067
9802887187
rukumkotbranch@kalikabank.com.np

Devi Tiwari

Devi Tiwari
Branch Manager

[88]-Belchautara Branch
Shuklagandaki-5, Tanahu


9802887188
belchautarabranch@kalikabank.com.np

Jamuna Baral

Jamuna Baral
Branch Manager

[89]-Naudada Branch
Annapurna-1, Kaski

061-414062
9802887189
naudadabranch@kalikabank.com.np

Manmaya Bayembhu

Manmaya Bayembhu
Branch Manager

[90]-Laxmibazzar Branch
Gorkha-9, Gorkha

064411094
9802887190
laxmibazzarbranch@kalikabank.com.np

Anjita Khanal

Anjita Khanal
Branch Manager

[92]-Baletaksar Branch
Ruru-4, Gulmi


9802887192
baletaksarbranch@kalikabank.com.np

Raj Kumari Basel

Raj Kumari Basel
Branch Manager

[93]-Baglung Branch
Baglung-1, Baglung

068-523061
9802887193
baglungbranch@kalikabank.com.np

Khim Maya Pun

Khim Maya Pun
Branch Manager

[94]-Purtighat Branch
Kaligandaki-4, Gulmi


9802887194
purtighatbranch@kalikabank.com.np

Lok Raj Bhandari

Lok Raj Bhandari
Branch Manager

[95]-Tamghas Branch
Resunga-8, Gulmi

079520502
9802887195
tamghasbranch@kalikabank.com.np

Manisha Kandel

Manisha Kandel
Branch Manager

[96]-Dimuwa Branch
Modi-6, Parbat

067-410132
9802887196
dimuwabranch@kalikabank.com.np

Goma Kharal

Goma Kharal
Branch Manager

[98]-Ranipani Branch
Bihadi-3, Parbat


9802887198
ranipanibranch@kalikabank.com.np

Pradip Chaudhary

Pradip Chaudhary
Branch Manager

[99]-Sambhunath Branch
Sambhunath -3, Saptari


9802887199
sambhunathbranch@kalikabank.com.np

Gyankumari Rai

Gyankumari Rai
Branch Manager

[100]-Ramdhuni Branch
Ramdhuni-6, Sunsari


9802887200
ramdhunibranch@kalikabank.com.np

Narayan Basyal

Narayan Basyal
Branch Manager

[101]-Bhakundebesi Branch
Namobuddha-4, Kavrepalanchok


9802887201
bhakundebesibranch@kalikabank.com.np

Sajan Gurung

Sajan Gurung
Branch Manager

[102]-Manthali Branch
Manthali-2, Ramechap


9802887202
manthalibranch@kalikabank.com.np

Prakriti Bhattarai

Prakriti Bhattarai
Branch Manager

[103]-Charikot Branch
Bhimeshwor-7, Dolakha


9802887203
charikotbranch@kalikabank.com.np

Anjana Parajuli

Anjana Parajuli
Branch Manager

[104]-Panchkhal Branch
Panchkhal -7, Kavrepalanchok


9802887204
panchkhalbranch@kalikabank.com.np

Srijana K.C.

Srijana K.C.
Branch Manager

[105]-Musikot Branch
Musikot -3, Rukum West


9802887205
musikotbranch@kalikabank.com.np

Santoshi Paudel

Santoshi Paudel
Branch Manager

[106]-Phedikhola Branch
Phedikhola-2, Syangja


9802887206
phedikholabranch@kalikabank.com.np

Mamata Dumre

Mamata Dumre
Branch Manager

[107]-Mirmi Branch
Kaligandaki -7, Syangja


9802887207
mirmibranch@kalikabank.com.np

Harindra	Bahadur Rawal

Harindra Bahadur Rawal
Branch Manager

[108]-Pyuthan Branch
Pyuthan -8, Pyuthan


9802887208
pyuthanbranch@kalikabank.com.np

Jhakku Pun

Jhakku Pun
Branch Manager

[109]-Bhotechaur Branch
Chatreshwori -6, Salyan


9802887209
bhotechaurbranch@kalikabank.com.np

Gopal Bahadur Bogati

Gopal Bahadur Bogati
Branch Manager

[110]-Baddichaur Branch
Barahtal -5, Surkhet


9802887210
baddichaurbranch@kalikabank.com.np

Krishna Bahadur Balayar

Krishna Bahadur Balayar
Branch Manager

[111]-Jhalari Branch
Shuklaphanta -10, Kanchanpur


9802887211
jhalaribranch@kalikabank.com.np

Ganga Prasad Subedi

Ganga Prasad Subedi
Branch Manager

[112]-Sindhuli Branch
Kamalamai -4, Sindhuli


9802887212
sindhulibranch@kalikabank.com.np

Bhagawan Dharel

Bhagawan Dharel
Branch Manager

[113]-Kailash Branch
Kailash -10, Makwanpur


9802887213
kailashbranch@kalikabank.com.np

Notice
Career
Check Mail
Staff Login
Back To Top