कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १ दिने दैनिक कार्यक्रम सञ्चालन पद्धति सम्वन्धी सिकाई तथा दक्षता अभिवृद्धि तालिम कार्यक्रम मिति २०८०/०५/२५ गते कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय बुद्धचोकमा सम्पन्न भएको छ | कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १ दिने दैनिक कार्यक्रम सञ्चालन पद्धति सम्वन्धी सिकाई तथा दक्षता अभिवृद्धि तालिम कार्यक्रम मिति २०८०/०५/२४ गते कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय बुद्धचोकमा सम्पन्न भएको छ | कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १ दिने दैनिक कार्यक्रम सञ्चालन पद्धति सम्वन्धी सिकाई तथा दक्षता अभिवृद्धि तालिम कार्यक्रम मिति २०८०/०४/२८ गते कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय बुद्धचोकमा सम्पन्न भएको छ | कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १ दिने दैनिक कार्यक्रम सञ्चालन पद्धति सम्वन्धी सिकाई तथा दक्षता अभिवृद्धि तालिम कार्यक्रम मिति २०८०/०४/२४ गते कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय बुद्धचोकमा सम्पन्न भएको छ | RECENT NEWS SHOW RECENT NEWS
Office hours

Sun - Thu: 9:30 am - 5:30 pm

Fri: 9:30 am - 3:00 pm

Loan Products

विना घितो कर्जा सेवा घितो कर्जा सेवा
कर्जा प्रकार  व्याजदर कर्जा प्रकार  व्याजदर
कृषी तथा पशुपंक्षी पालन कर्जा १५ %  कृषी तथा पशुपंक्षी पालन कर्जा १५ % 
व्यवसायिक कर्जा १५ %  व्यवसायिक कर्जा १५ % 
महिला उद्यमशील कर्जा १५%  महिला उद्यमशील कर्जा १५% 
वैदेशिक रोजगारी कर्जा १५%  वैदेशिक रोजगारी कर्जा १५% 
वैकल्पिक उर्जा कर्जा १५%  घर घडेरी कर्जा १५% 
मौसमी कर्जा १५%     
आकस्मिक कर्जा १५%     

 

Notice
Career
Check Mail
Staff Login
Back To Top